Kolektivni dopust
Cenjene stranke obveščamo, da bomo odsotni do 31.7.

Spletno naročanje v tem času ne bo mogoče, lahko pa vaša naročila
v tem času oddate na e-mail info@stampiljke.net in bodo obdelana 1.8.

Hvala za razumevanje!
Kmalu vam bomo spet na voljo!
lp
Štampiljke Žiža
,

Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19

4.00

Navodila za prezračevanje prostorov
izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19

dimenzija 210x330mm

Navodila za prezračevanje prostorov
izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19

Prezračevanje prostorov, v katerih se zadržujejo ljudje je za namen preprečevanja širjenja novega
koronavirusa SARS-CoV-2 med prebivalstvom, pomembno in smiselno.
Pretekle izkušnje s SARS-CoV-1 kažejo, da obstaja možnost prenosa virusa preko sistemov za mehansko
prezračevanje ob njihovem neustreznem delovanju in vzdrževanju [1, 2].
V času epidemije s COVID-19 priporočamo upoštevanje sledečih priporočil za prezračevanje prostorov
in vzdrževanje sistemov za ventilacijo:

V času prisotnosti ljudi v prostorih je potrebno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka,
z največjim možnim pretokom zraka.
Kjer je možno se izogibajte prenatrpanih in slabo zračnih prostorov, vzdržujte medsebojno razdaljo.
Nastavitve mehanskega prezračevanja:
Mehansko prezračevanje naj deluje ves čas (24/7). Na običajnih oziroma povišanih nastavitvah pretoka
zraka naj deluje vsaj 2 uri pred prihodom ljudi in še vsaj 2 uri po njihovem odhodu. V času ko so ljudje
pristojni v prostorih naj mehansko prezračevanje deluje s povečanim pretokom zraka. Preostali čas lahko
prezračevanje deluje pod zmanjšanim pretokom zraka.
Kjer mehanskega prezračevanja ni možno nastaviti na povečan pretok zraka se svetuje sočasno naravno
prezračevanje prostorov (z odpiranjem oken).
Prezračevalni sistemi, ki zahtevajo nastavitev vrednosti CO2 naj se nastavijo na nižjo vrednost od običajne,
zadostuje nastavitev na 400 ppm.
Prezračevanje toaletnih prostorov:
V toaletnih prostorih z mehanskim prezračevanjem mora ventilacija delovati 24/7, s podtlakom,
za preprečevanje prenosa po fekalno-oralni poti.
Odpiranju oken v toaletnih prostorih z mehanskim ali pasivnim načinom prezračevanja se moramo izogibati,
saj to lahko povzroči, da zrak iz toaletnih prostorov začne prehajati v druge prostore.
Uporabnike toaletnih prostorov je potrebno obvestiti naj izplakujejo straniščne školjke s pokritim pokrovom,
da se prepreči prenos kapljic v zrak.
Varna uporaba prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote:
V primeru netesnosti sistemov z rekuperacijo toplote se lahko delci z virusom v izstopnem zraku ponovno
vrnejo v prostore z vstopnim zrakom. Netesnost takšnih sistemov je lahko posledica nameščenosti
rekuperatorjev slabše kvalitete, ob nepravilni namestitvi in pri slabem vzdrževanju sistemov. Puščanje
takšnih sistemov mora biti nižje od 5% in se mora izravnavati s povečanjem pretoka zraka, skladno s
standardom EN 16798- 3:2017.
Najpogostejša napaka je, da ventilatorji delujejo tako, da se ustvari višji tlak na odvodni strani sistema,
kar povzroči uhajanje izstopnega zraka v dovodni prezračevalni kanal.
V primeru suma netesnosti sistema svetujemo, da se posvetujete z vzdrževalcem sistema, kako bi lahko
preprečili nastanek visokega tlaka na izstopni strani.
Nastavitve kroženja zraka centraliziranih in lokaliziranih sistemov (na nivoju posameznih prostorov)
je potrebno izključiti.
Prezračevalne sisteme ali klimatske naprave je potrebno nastaviti tako, da se zrak izmenja le s svežim
zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka, ne glede na toplotno udobje.
Sisteme z lokaliziranim kroženjem zraka (npr. ventilatorski konvektorji, indukcijske enote) je potrebno
izključiti, da se prepreči ponovno suspenzijo delcev z virusi v zrak.
Navedenih priporočil se je potrebno držati tudi v primeru nameščenosti zračnih filtrov. Običajni filtri,
ki so nameščeni v prezračevalnih kanalih niso učinkoviti pri filtriranju delcev z virusi
(to lastnost imajo le HEPA filtri).
Spreminjanje vlage in temperature v prostorih nima vpliva na prenos okužbe s COVID-19.
Čiščenje prezračevalnih kanalov ne bo vplivalo na prenos okužbe s COVID-19. Dodatna vzdrževalna
dela niso potrebna.
Prezračevalni sistemi niso vir okužbe s SARS-CoV-2, če se držimo zgoraj navedenih priporočil povečanja
pretoka svežega zunanjega zraka, varne uporabe prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote in priporočil
glede nastavitev kroženja zraka.
Menjava zračnih filtrov:
Pogostejša menjava običajnih zračnih filtrov ni potrebna. Zamašeni filtri niso vir kontaminacije s SARS-CoV-2,
vendar zmanjšujejo dovod svežega zunanjega zraka. Menjava filtrov naj sledi običajnemu postopku, ko so
preseženi tlaki ali glede na plan vzdrževanja.
Odsvetuje se zamenjava obstoječih filtrov z drugimi tipi filtrov.
Vzdrževalci naj glede uporabe varovalne opreme pri menjavi filtrov upoštevajo navodila svojega pooblaščenega
zdravnika, specialista medicine dela.
HEPA filtri naj se shranijo v zaprti vrečki vsaj 2 tedna preden se odvržejo kot odpadek.
Uporaba čistilcev zraka je smiselna le pri čistilcih s HEPA filtri.
Navedeni nasveti so povzeti po smernicah Federation of European Heating,
Ventilation and air conditioning association (REHVA) [3], za katere avtorji poudarjajo, da še ni povsem znano,
v kakšni meri so učinkoviti, saj je o prenosu novega koronavirusa SARS-CoV-2 še več neznank.
Kljub temu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočamo upoštevanje navedenih priporočil.

Velikost in material

Nalepka 100×133 mm, Nalepka 150×200 mm, Nalepka 300×400 mm, Tabla ALU 150×200 mm, Tabla ALU 300×400 mm, Tabla PVC 100×133 mm, Tabla PVC 150×200 mm, Tabla PVC 300×400 mm