,

Splošni higienski ukrepi za šole

4.00

Splošni higienski ukrepi za šole

A4 format

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI ZA ŠOLE

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin.
Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:
– Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje
kapljičnega prenosa.
-V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s
tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.
Roke vedno smatramo kot kontaminirane,
izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo
in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora
odgovornost prevzeti vsak posameznik.
Popolne varnosti ni.

Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je
potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh
splošnih higienskih ukrepov:

# Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.

# V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim
razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke
naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi.
Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena
čiščenju/razkuževanju kože.

# Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr.
vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz
stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.

# Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

# Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.

# Odsvetujemo zbiranja v skupinah, razen v okviru učne skupine, na celotnem
območju šole.

# Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo
usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).
Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo
roke z milom ter vodo.

# Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki
uri (na stežaj odprta okna).

# V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni
najavi in naj upoštevajo vse potreben ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok,
kašlja…)

# Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po
telefonu ali preko računalniške povezave.

# Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov.

# Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti,
proslave, razstave, literarni večeri) je odsvetovana.

 

Velikost in material

Nalepka 100×133 mm, Nalepka 150×200 mm, Nalepka 300×400 mm, Tabla ALU 150×200 mm, Tabla ALU 300×400 mm, Tabla PVC 100×133 mm, Tabla PVC 150×200 mm, Tabla PVC 300×400 mm